Förutom våra två katter som jagar på gården finns här också hönor av rasen Gotlandshöna. Vi är genbank för rasen och bidrar till att bevara en gammal lantras.Vår grävda bevattningsdamm har blivit till en barnkammare för åtskilligt många djurarter såsom Salamandrar, Paddor, Grodor, Trollsländor och mygglarver… För att undvika mygginvasion har vi planterat ut Guldfiskar som skall begränsa mygglarverna. Smålivet drar även till sig större djur såsom Häger, vilken man tidigt på morgonen kan se hur den står och fiskar i vattenbrynet.

Två gräskarpar tillsammans med våra utplanterade flodkräftor hjälps åt att hålla växtligheten nere i dammen.